AKTUELLT

Boden släp är nöjda med sin telefonlösning

Sara Gustafsson är ekonomichef på Boden släp i Boden och har varit verksam i snart 3 år, förra året valde de att installera en Telavoxlösning och Sara med flera är väldigt nöjda med tjänsten.

Hon summerar sin upplevelse av Telavox i mening med att Telavoxlösningen är enkel att hantera, även för tekniskt okunnig personal. Den möjliggör översikt vid hjälp av planering av bemanning samt prioriterar kundrelationer då den gör det enkelt för företag att arbeta nära sina kunder.

”Den är enkel, smidig och väldigt anpassningsbar” säger Sara. Boden släp ser Telavox som ett behändigt verktyg som de trivsamt kan växa i.

Sara menar på att en av de största fördelarna med lösningen är att man mycket enkelt loggar in och ut från växeln samt kan administrera andra personer i växeln. Som admin kan hon även se alla eventuella telefonsamtal som missats under dagen för att kunna nå tillbaka till de. Detta gör det även enkelt att planera sin framtida bemanning baserat på missade samtal.

Telavoxlösningen är passande för just Boden Släp eftersom lösningen gör det möjligt för Sara och de andra på företaget att kunna arbeta nära sina kunder. Sara menar på att detta möjliggör det för Boden Släp att prioritera sin tillgänglighet till sina kunder och kan på så sätt bibehålla sitt starka varumärke. Hon säger att Telavoxlösningen gör så att kunden alltid känner sig prioriterad vid telefonsamtal och detta stärker kundrelationer emellan.

Har du några frågor?

Telefon växel och support:
0920–156 26

Kontorsguppen
Bangårdsgatan 14
972 35 Luleå