GDPR

Integritetspolicy

Vi tar integritetsskydd på största allvar och vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget. Det gäller såväl behandling av personuppgifter om kunder och anställda som behandling av personuppgifter som utförs i uppdrag där Kontorsgruppen är personuppgiftsbiträde; det vill säga uppgifter om våra kunders kunder.

I all slags behandling av personuppgifter strävar vi efter att vara transparent mot de registrerade. De registrerade ska få information om vilka uppgifter som samlas in och varför de samlas in. De registrerade kan även ta del av de uppgifter som finns registrerade genom att ta kontakt med oss. Uppgifterna som behandlas av oss kommer endast att behandlas för de ändamål de samlades in för. Utöver detta har Kontorsgruppen rutiner och policys på plats för att inte lagra uppgifterna längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

All system-, tjänste- och affärsutveckling sker med respekt för den personliga integriteten. För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ser vi till att personuppgifterna skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik, och vi arbetar även kontinuerligt med frågor som lojalitet, medvetenhet och utbildning. All personal som arbetar hos oss genomgår regelbundet integritetsskyddsutbildning för att säkerställa att personers rätt till integritet alltid kommer i första hand.

Kunder som har frågor om vår hantering av personuppgifter kan kontakta oss.

För de kunder som vi agerar personuppgiftsbiträde, alternativt underbiträde, åt kan ni läsa våra Allmänna Villkor för rollen som personuppgiftsbiträde här.

Din lokala kontorshandlare

Kontorsgruppen startade 1993 och har idag 23 anställda och omsätter ca 40 miljoner kronor. Våra lokaler finns centralt i Luleå. I Gällivare har vi ett lokalkontor med personal. Vi levererar varor och tjänster över hela Norden men vårt aktiva arbetsområde är hela Norrbotten.